STANDARD NORM NORM-OBERFLÄCHE ALLG.-BEZEICHNUNG SCHICHTDICKE ÜBERZUG PASSIVIERUNG DECKSCHICHT
DINDIN 17611E0 Entfetten, DesoxidierenAl/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E1 SchleifenAl/Schleifen/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E2 BürstenAl/Bürsten/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E3 PolierenAl/Polieren/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E4 Schleifen und BürstenAl/Schleifen/Bürsten/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E5 Schleifen und PolierenAl/Schleifen/Polieren/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E6 BeizenAl/Beizen/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E7 Chem/elChem GlänzenAl/Ch/elCheGlänzen/Eloxiert---EloxalVerdichtet
DINDIN 17611E8 Pol.und GlänzenAl/Pol/Glänzen/Eloxiert---EloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-0Eloxal FarblosEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-31Eloxal LeichtbronzeEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-32Eloxal HellbronzeEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-33Eloxal MittelbronzeEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-34Eloxal DunkelbronzeEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-35Eloxal SchwarzEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-36Eloxal HellgrauEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-37Eloxal MittelgrauEloxalVerdichtet
Alu MerkblattO4Alu Merkblatt O4 C-38Eloxal DunkelgrauEloxalVerdichtet
DINDIN 50939GelbchromatiertAl/ Chromatierung gelb
DINDIN 50939Alu WeisschromatiertAl/ Chromatierung farblos
DINDIN 50939GrünchromatierungAl/ Chromatierung grün
DINDIN 50941Fe/Zn 8 cFe/Zn 8 C>= 8 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn5/AFe/Zn 5 A>=5 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN 50961Zn5/FFe/Zn 5 F>=5 µmZinkschwarzchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn5/CFe/Zn 5 C>=5 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn5/DFe/Zn 5 D>=5 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN 50961Zn8/AFe/Zn 8 A>=8 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN 50961Zn8/FFe/Zn 8 F>=8 µmZinkschwarzchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn8/CFe/Zn 8 C>=8 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn8/DFe/Zn 8 D>=8 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN 50961Zn12/CFe/Zn 12 C>=12 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn12/DFe/Zn 12 D>=12 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN 50961Zn15/AFe/Zn 15 A>=15 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN 50961Zn15/FFe/Zn 15 F>=15 µmZinkschwarzchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961ZN15/CFe/Zn 15 C>=15 µmZinkohneohne
DINDIN 50961Zn25/AFe/Zn 25 A>=25 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN 50961Zn25/FFe/Zn 25 F>=25 µmZinkschwarzchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn25/CFe/Zn 25 C>=25 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
DINDIN 50961Zn25/DFe/Zn 25 D>=25 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN 50962ZnFe 5 A Fe/ZnFe5 A >=5 µmZinkEisenblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnFe 5 CFe/ZnFe5 C>=5 µmZinkEisengelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnFe 5 F Fe/ZnFe5 F >=5 µmZinkEisenschwarzohne
DINDIN 50962ZnFe 5 C/T2Fe/ZnFe5 C + VS>=5 µmZinkEisengelb/irisierend + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962ZnFe 5 F/T2Fe/ZnFe5 F + VS>=5 µmZinkEisenschwarz + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962ZnFe 8 AFe/ZnFe8 A>=5 µmZinkEisenblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnFe 8 CFe/ZnFe8 C>=8 µmZinkEisengelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnFe 8 FFe/ZnFe8 F>=8 µmZinkEisenschwarzohne
DINDIN 50962ZnFe 8 C/T2Fe/ZnFe8 C + VS>=8 µmZinkEisengelb/irisierend + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962ZnFe 8 F/T2Fe/ZnFe8 F + VS>=8 µmZinkEisenschwarz + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962FeZn 12 AFe/FeZn12 A>=12 µmZinkEisenblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnFe 12 CFe/ZnFe12 C>=12 µmZinkEisengelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnFe 12 FFe/ZnFe12 F>=12 µmZinkEisenschwarzohne
DINDIN 50962ZnFe 12 C/T2Fe/ZnFe12 C + VS>=12 µmZinkEisengelb/irisierend + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962ZnFe 12 F/T2Fe/ZnFe12 F + VS>=12 µmZinkEisenschwarz + VersiegelungVersiegelung
DINDIN 50962ZnNi 5 AFe/ZnNi5 A>=5 µmZinkNickelblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnNi 5 CFe/ZnNi5 C>=5 µmZinkNickelgelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnNi 5 FFe/ZnNi5 F>=5 µmZinkNickelschwarzohne
DINDIN 50962ZnNi 5 C/T2Fe/ZnNi5 C + VS>=5 µmZinkNickelgelb/irisierend + Versiegelungohne
DINDIN 50962ZnNi 5 F/T2Fe/ZnNi5 F + VS>=5 µmZinkNickelschwarz + Versiegelungohne
DINDIN 50962ZnNi 8 A Fe/ZnNi8 A >=8 µmZinkNickelblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnNi 8 CFe/ZnNi8 C>=8 µmZinkNickelgelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnNi 8 FFe/ZnNi8 F>=8 µmZinkNickelschwarzohne
DINDIN 50962ZnNi 8 C/T2Fe/ZnNi8 C + VS>=8 µmZinkNickelgelb/irisierend + Versiegelungohne
DINDIN 50962ZnNi 8 F/T2Fe/ZnNi8 F + VS>=8 µmZinkNickelschwarz + Versiegelungohne
DINDIN 50962ZnNi 12 AFe/ZnNi12 A>=12 µmZinkNickelblau/farblosohne
DINDIN 50962ZnNi 12 C Fe/ZnNi12 C >=12 µmZinkNickelgelb/irisierendohne
DINDIN 50962ZnNi 12 FFe/ZnNi12 F>=12 µmZinkNickelschwarzohne
DINDIN 50962ZnNi 12 C/T2Fe/ZnNi12 C + VS>=12 µmZinkNickelgelb/irisierend + Versiegelungohne
DINDIN 50962ZnNi 12 F/T2Fe/ZnNi12 F + VS>=12 µmZinkNickelschwarz + Versiegelungohne
DINDIN 50966Fe/NiP (11) 2Fe/ChemNi 2 Hochphos>=2 µmChem.Nickelohne
DINDIN 50966Fe/NiP (11) 10Fe/ChemNi 10 Hochphos>=10 µmChem.Nickel
DINDIN 50966Fe/NiP (11) 25Fe/ChemNi 25 Hochphos>=25 µmChem.Nickel
DINDIN 50966 Fe/NiP (7) 2Fe/ChemNi 2 Mittelphos>=2 µmChem.Nickel
DINDIN 50966 Fe/NiP (11) 50Fe/ChemNi 50 Hochphos>=50 µmChem.Nickel
DINDIN 50966 Fe/NiP (7) 10Fe/ChemNi 10 Mittelphos>=10 µmChem.Nickel
DINDIN 50966 Fe/NiP (7) 25Fe/ChemNi 25 Mittelphos>=25 µmChem.Nickel
DINDIN 50966 Fe/NiP (7) 50Fe/ChemNi 50 Mittelphos>=50 µmChem.Nickel
DINDIN 50979Fe//ZN5//An//T0Fe/Zn 5 Bmind. 5 µmZinktransparent passivert
DINDIN 50979Fe//Zn8//An//T0Fe/Zn 8 Bmind. 8 µmZinktransparent passivert
DINDIN 50979Fe//Zn12//An//T0Fe/Zn 12 Bmind. 12 µmZinktransparent passivert
DINDIN 50979Fe//Zn5//Cn//T0Fe/Zn 5 DSmind. 5 µmZinkdickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//Zn8//Cn//T0Fe/Zn 8 DSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//Zn12//Cn//T0Fe/Zn 12 DSmind. 12 µmZinkdickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//Zn5//Cn//T2Fe/Zn 5 DS + VSmind. 5 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//Zn8//Cn//T2Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//Zn12//Cn//T2Fe/Zn 12 DS + VSmind. 12 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe5//Cn//T0Fe/ZnFe 5 DSmind. 5 µmZinkEisendickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnFe8//Cn//T0Fe/ZnFe 8 DSmind. 8 µmZinkEisendickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnFe12//Cn//T0Fe/ZnFe 12 DSmind. 12 µmZinkEisendickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnFe5//Cn//T2Fe/ZnFe 5 DS + VSmind. 5 µmZinkEisendickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe8//Cn//T2Fe/ZnFe 8 DS + VSmind. 8 µmZinkEisendickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe12//Cn//T2Fe/ZnFe 12 DS + VSmind. 12 µmZinkEisendickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe5//Fn//T2Fe/ZnFe 5 F + VSmind. 5 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe8//Fn//T2Fe/ZnFe 8 F + VSmind. 12 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnFe12//Fn//T2Fe/ZnFe 12 F + VSmind. 12 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi5//Cn//T0Fe/ZnNi 5 DSmind. 5 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnNi8//Cn//T0Fe/ZnNi 8 DSmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnNi12//Cn//T0Fe/ZnNi 12 DSmind. 12 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
DINDIN 50979Fe//ZnNi5//Cn//T2Fe/ZnNi 5 DS + VSmind. 5 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi8//Cn//T2Fe/ZnNi 8 DS + VSmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi12//Cn//T2Fe/ZnNi 12 DS + VSmind. 12 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi5//Fn//T2Fe/ZnNi 5 F + VSmind. 5 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi8//Fn//T2Fe/ZnNi 8 F+ VSmind. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi12//Fn//T2Fe/ZnNi 12 F + VSmind. 12 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
DINDIN 50979Fe//ZnNi5//Fn//T0Fe/ZnNi 5 Fmax. 5 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3
DINDIN 50979Fe//ZnNi8//Fn//T0Fe/ZnNi 8 Fmax. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3
DINDIN 50979Fe//ZnNi12//Fn//T0Fe/ZnNi 12 Fmind. 12 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3
DINDIN EN 12329Zn5/AFe/Zn 5 Amind. 5 µmZinktransparent VS option.
DINDIN EN 12329Zn5/BFe/Zn 5 Bmind. 5 µmZinkblaupassiviert Cr3VS option.
DINDIN EN 12329Zn5/FFe/Zn 5 Fmind. 5 µmZinkschwarzpassiviert VS option.
DINDIN EN 12329Zn5/CFe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelbchromatiert Cr6VS option.
DINDIN EN 12329Zn5/DFe/Zn 5 Dmind. 5 µmZinkolivchromatiertVS option.
DINDIN EN 12329Zn8/AFe/Zn 8 Amind. 8 µmZinktransparent VS option.
DINDIN EN 12329Zn8/BFe/Zn 8 Bmind. 8 µmZinkblaupassiviert Cr3VS option.
DINDIN EN 12329Zn8/FFe/Zn 8 Fmind. 8 µmZinkschwarzpassiviert VS option.
DINDIN EN 12329Zn8/CFe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelbchromatiert Cr6VS option.
DINDIN EN 12329Zn8/DFe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkolivchromatiertVS option.
DINDIN EN 12329Zn12/AFe/Zn 12 Amind. 12 µmZinktransparent VS option.
DINDIN EN 12329Zn12/FFe/Zn 12 Fmind. 12 µmZinkschwarzpassiviert VS option.
DINDIN EN 12329Zn12/CFe/Zn 12 Cmind. 12 µmZinkgelbchromatiert Cr6VS option.
DINDIN EN 12329Zn12/DFe/Zn 12 Dmind. 12 µmZinkolivchromatiertVS option.
DINDIN EN 12329Zn25/AFe/Zn 25 Amind. 25 µmZinktransparent VS option.
DINDIN EN 12329Zn25/FFe/Zn 25 Fmind. 25 µmZinkschwarzpassiviert VS option.
DINDIN EN 12329Zn25/CFe/Zn 25 Cmind. 25 µmZinkgelbchromatiert Cr6VS option.
DINDIN EN 12329Zn25/DFe/Zn 25 Dmind. 25 µmZinkolivchromatiertVS option.
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn5/AFe/Zn 5 A>= 5 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn5/BFe/Zn 5 B>= 5 µmZinkblaupassiviert Cr3ohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn5/FFe/Zn 5 F>= 5 µmZinkschwarzohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn5/CFe/Zn 5 C>= 5 µmZinkgelb/irisierendohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn5/DFe/Zn 5 D>= 5 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn8/AFe/Zn 8 A>= 8 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn8/BFe/Zn 8 B>= 8 µmZinkblaupassiviert Cr3ohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn8/FFe/Zn 8 F>= 8 µmZinkschwarzohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn8/CFe/Zn 8 C>= 8 µmZinkgelb/irisierendohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn8/DFe/Zn 8 D>= 8 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn12/AFe/Zn 12 A>= 12 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn12/FFe/Zn 12 F>= 12 µmZinkschwarzohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn12/CFe/Zn 12 C>= 12 µmZinkgelb/irisierendohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn12/DFe/Zn 12 D>= 12 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn25/AFe/Zn 25 A>= 25 µmZinkblau/farblosohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn25/FFe/Zn 25 F>= 25 µmZinkschwarzohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn25/CFe/Zn 25 C>= 25 µmZinkgelb/irisierendohne
DINDIN EN ISO 2081Fe/Zn25/DFe/Zn 25 D>= 25 µmZinkolivchromatiertohne
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 3 AFe/Zn 3 Amind. 3µmZinktransparent
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 3 BFe/Zn 3 Bmind. 3µmZinkblaupassiviert Cr3
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 3 CFe/Zn 3 Cmind. 3µmZinkgelbchromatiert Cr6
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 3 DFe/Zn 3 Dmind. 3µmZinkolivchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 5 AFe/Zn 5 Amind. 5µmZinktransparent
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 5 BFe/Zn 5 Bmind. 5µmZinkblaupassiviert Cr3
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 5 CFe/Zn 5 Cmind. 5µmZinkgelbchromatiert Cr6
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 5 DFe/Zn 5 Dmind. 5µmZinkolivchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 5 BkFe/Zn 5 Fmind. 5µmZinkschwarzchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 8 AFe/Zn 8 Amind. 8µmZinktransparent
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 8 BFe/Zn 8 Bmind. 8µmZinkblaupassiviert Cr3
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 8 CFe/Zn 8 Cmind. 8µmZinkgelbchromatiert Cr6
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 8 DFe/Zn 8 Dmind. 8µmZinkolivchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 8 BkFe/Zn 8 Fmind. 8µmZinkschwarzchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 12 AFe/Zn 12 Amind. 12µmZinktransparent
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 12 BFe/Zn 12 Bmind. 12µmZinkblaupassiviert Cr3
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 12 CFe/Zn 12 Cmind. 12µmZinkgelbchromatiert Cr6
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 12 DFe/Zn 12 Dmind. 12µmZinkolivchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 12 BkFe/Zn 12 Fmind. 12µmZinkschwarzchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 25 AFe/Zn 25 Amind. 25µmZinktransparent
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 25 BFe/Zn 25 Bmind. 25µmZinkblaupassiviert Cr3
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 25 CFe/Zn 25 Cmind. 25µmZinkgelbchromatiert Cr6
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 25 DFe/Zn 25 Dmind. 25µmZinkolivchromatiert
DINDIN EN ISO 4042Fe/Zn 25 BkFe/Zn 25 Fmind. 25µmZinkschwarzchromatiert
VDAVDA 233-101ZnFe/Zn 8 Bmind. 8µmZinkpassiviertohne
VDAVDA 233-101Zn-pFe/Zn 8 DSmind. 8µmZinkdickschichtpassiviertohne
VDAVDA 233-101Zn-p-vFe/Zn 8 DS + VSmind. 8µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
VDAVDA 233-101ZnFe-pFe/ZnFe DSmind. 8µmZinkEisendickschichtpassiviertohne
VDAVDA 233-101ZnFe-p-vFe/ZnFe DS + VSmind. 8µmZinkEisendickschichtpassiviertVersiegelung
VDAVDA 233-101ZnNiFe/ZnNi DSmind. 8µmZinkNickelohneohne
VDAVDA 233-101ZnNi-pFe/ZnNi DSmind. 8µmZinkNickeldickschichtpassiviertohne
VDAVDA 233-101ZnNi-p-vFe/ZnNi DS + VSmind. 8µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
VDAVDA 235-103103.20Fe/Zn 8 Amind. 8µmZinktransparent
VDAVDA 235-103103.25Fe/ZnFe 8 Amind. 8µmZinkEisentransparent
VDAVDA 235-103103.30Fe/ZnFe 8 Fmind. 8µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3
VDAVDA 235-103103.40Geomet Bmind. 8µmGeomet 321
VDAVDA 235-103103.55Geomet B + SWmind. 10µmGeomet 321Schwarz organische Deckschicht
VDAVDA 235-104104.10Fe/ZnPh 1 Ölmind. 1 µmZnPh
VDAVDA 235-104104.20Fe/Zn 8 DS + Gleitmmind. 8 µmZinktransparent passivertT+T
VDAVDA 235-104104.25Fe/Zn 8 DS + Gleitmmind. 8 µmZinkNickeltransparent passivertT+T
VDAVDA 235-104104.30Fe/ZNFe 8 F + Gleitmmind. 8 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3T+T
VDAVDA 235-104104.40Geomet A + VS + Gleitmmind. 5 µmGeomet 321
VDAVDA 235-104104.41Geomet A + Gleitmmind. 5 µmGeomet 321
VDAVDA 235-104104.42Geomet B + VS + Gleitmmind. 8 µmGeomet 321ohneT+T
VDAVDA 235-104104.43Geomet B + Gleitmmind. 8 µmGeomet 321
VDAVDA 235-104104.50Geomet A + SW + Gleitmmind. 5 µmGeomet 321ohneBlack
BMWBMW GS 90010ZNS 3Geomet 321 B>= 8 µmGeomet 321ohnePlus VLH
BMWBMW GS 90010ZNS 2Geomet 321 B>= 8 µmGeomet 321ohneohne
BMWBMW GS 90010ZNTFe/Zn 5 A>=5 µmZink oder Zinklegierungtransparent passivert
BMWBMW GS 90010ZNFE SWFe/ZnFe 5 + VS>=5 µmZink niedrig legiertschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
BMWBMW GS 90010ZNFE SIFe/ZnFe 6 + VS>=5 µmZinküberzug niedrig legierttransparent passivertVersiegelung
BMWBMW GS 90010ZNNI SIFe/ZnNI min. 6µm A>=6 µmZinküberzug hoch legierttransparent passivertohne
BMWBMW GS 90010ZNNIV SIFe/ZnNI 6 A + VS>=6 µmZinküberzug hoch legierttransparent passivertVersiegelung
BMWBMW GS 90010ZNNID SWFe/ZnNI 6-12 DS + KTL>=6+6 µmZinküberzug hoch legiertdickschichtpassiviertKTL
BMWBMW GS 90010ZNNID SIFe/ZnNI 6-12 DS + VS>=6+6 µmZinküberzug hoch legiertsilberorganische Deckschicht
BMWBMW GS 90010ZNNIV SWFe/ZnNI 6 F+ VSmind. 6 µmZinküberzug hoch legiertschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
BMWBMW GS 90010PHRFe/ZnPh 41 - 4 µmZinkphosphat Dünnschohneohne
BMWBMW GS 90010PHR + ÖlFe/ZnPh 4 ÖlZinkphosphat DünnschohneBeölung
BMWBMW GS 90010CrHGLFe/Ni10CrNi 25 Cr 0,4 HochglanzNickel/Chrom
BMWBMW GS 90010A5Fe/Zn 55 - 15 µmZinkohneohne
BMWBMW GS 90011LASW 1KTL20 - 30 µmDünnschichtphosphatierungKTL
BMWBMW GS 90011LASW 2KTL20 - 30 µmDünnschichtphosphatierungKTL
BMWBMW GS 90011LASW 3Fe/Zn 8 + KTLZn 8 / KTL 20-30 µmZinkKTL
BMWBMW N 60000.0PHR NormteileFe/ZnPh 31 - 4 µmDünnschichtphosphatierungohne
BMWBMW N 60000.0PHR ZeichnungsteileFe/ZnPh 3mind 1µmDünnschichtphosphatierungohne
BMWBMW N 60000.0PHR OELFe/ZnPh 3 Ölmind 1µmZinkphosphat DünnschohneBeölung
BMWBMW N 60000.0PHGFe/MnPh 5mind 5 µmManganphosphatnicht angegebenbeliebig
BMWBMW N 60000.0ZNT - N 60000.0Fe/Zn 5 Amind 5 µmZink oder Zinklegierungtransparent passivert
BMWBMW N 60000.0ZNFe/Zn 8mind 8 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
BMWBMW N 60000.0ZNFEFe/ZnFe 5 Fmind 5 µmZinkEisenschwarzchromatiert Cr6ohne
BMWBMW N 60000.0ZNNIFe/ZnNI 5 Fmind 5 µmZinkNickelschwarzchromatiert Cr6
BMWBMW N 60000.0ZNSDacrometmind 5 µmDacometohneohne
BMWBMW N 60000.0ZNS SIDarcomet VSmind 10 µmDacromet0Versiegelung
BMWBMW N 60000.0ZN OLFe/Zn 5 Dmind 5 µmZinkolivchromatiertohne
BMWBMW N 60000.0A5Fe/Zn 5-15 ohne5 - 15 µmZinkohneohne
BMWBMW N 60000.0Elox Al/Elox 5mind 5 µmEloxierenschwarz
BMWBMW N 60000.0Elox SWAl/Elox 15 SWmind 15 µmEloxierenschwarz
BentelerBTL 41-014Zink BlauFe/Zn Bnach AnforderungZinkblaupassiviert Cr3ohne
BentelerBTL 41-014Zink DünnschichtFe/Zn Dünnschichtnach AnforderungZinkdünnschichtpassivertohne
BentelerBTL 41-014Zink DickschichtFe/Zn Dickschichtnach AnforderungZinkdickschichtpassiviertohne
BentelerBTL 41-014Zink GelbFe/Zn Cnach AnforderungZinkgelbchromatiert Cr6ohne
BentelerBTL 41-014Zink OlivFe/Zn Olivnach AnforderungZinkolivchromatiertohne
CaterpillarCAT 1 E03971E0397BFe/Zn 4 B + VSmind. 3,8 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
CaterpillarCAT 1 E03971E0397EFe/Zn 5 B + VSmind. 5 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
CaterpillarCAT 1 E03971E0397FFe/ZnNi 5 B + VSmind. 5 µm
CaterpillarCAT 1 E03971E0397GFe/Zn 13 B + VSmind. 13 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
CaterpillarCAT 1 E03971E0397HFe/Zn 20 B + VSmind. 20 µm
Daimler BenzDBL 73817381.22KTLnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73827382.30KTL o LA o PBnach AnforderungZinkohneKTL
Daimler BenzDBL 73827382.20KTL o LA o PBnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73907390.10 LAnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73907390.50 KTLnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73917391.00 LAnach AnforderungZinkphosphat DünnschKTL
Daimler BenzDBL 73917391.04 KTLnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73917391.10 KTL Steinschlagnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73917391.50 KTLnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73917391.54 KTLnach Anforderung
Daimler BenzDBL 73917391.60 LA Steinschlagnach AnforderungZinkphosphat DünnschohneKTL
Daimler BenzDBL 73927392.50KTLnach AnforderungKTLohneohne
Daimler BenzDBL 84008400.00Fe/ZnPh 5 Ölmind. 5 µmZinkphosphat DünnschBeölung
Daimler BenzDBL 84008400.10Fe/ZnPh 5 Wachsmind. 5 µmWachs
Daimler BenzDBL 84008400.40Fe/ZnPh 1 Ölmind. 1 µmBeölung
Daimler BenzDBL 84008400.50Fe/MnPh 7 Ölmind. 7 µmBeölung
Daimler BenzDBL 84008400.60Fe/MnPh oder ZnPh 7 Öl mind. 7 µmBeölung
Daimler BenzDBL 84408440.20Geomet 321 B (+ VS)8 - 30 µmGeomet 321Plus VLH f. gefordert
Daimler BenzDBL 84408440.30Geomet 321 B (+ VS)8 - 12 µmGeomet 321Plus VLH f. gefordert
Daimler BenzDBL 84408440.60Geomet 321 B + VS12 - 40 µmGeomet 321Versiegelung
Daimler BenzDBL 84408440.21Geomet 321 A + SW8 - 30 µmGeomet 321ML Black
Daimler BenzDBL 84408440.31Geomet 321 A + SW8 - 12 µmGeomet 321ML Black
Daimler BenzDBL 84518451.11Fe/Zn 10 C10 - 12Zinkgelbchromatiert Cr6beliebig
Daimler BenzDBL 84518451.12Fe/Zn 10 B + VS10 - 12Zinktransparent passivertbeliebig
Daimler BenzDBL 84518451.15Fe/Zn 10 B + VS10 - 12Zinktransparent passivertbeliebig
Daimler BenzDBL 84518451.16Fe/Zn 6 B + VS6 - 8Zinktransparent passivertbeliebig
Daimler BenzDBL 84518451.19Fe/Zn 10 + KTL10 - 12 µmZinkohneKTL
Daimler BenzDBL 84518451.22Fe/Zn 6 DS6 - 8 µmZinkblaupassiviert Cr3ohne
Daimler BenzDBL 84518451.62Fe/ZnNI 10 DS10 - 12 µmZinkNickeldickschichtpassiviertohne
Daimler BenzDBL 84518451.65Fe/ZnNI 10 DS + VS10 - 12 µmZinkNickeltransparent passivertVersiegelung
Daimler BenzDBL 84518451.66Fe/ZnNI 10 DS10 - 12ZinkNickeltransparent passivertbeliebig
Daimler BenzDBL 84518451.69Fe/Zn 10 + KTL10-15ZinkNickeltransparent passivertorganische Deckschicht
Daimler BenzDBL 84518451.76Fe/ZnNI 6 DS6 - 8ZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
Daimler BenzDBL 84518451.83Fe/ZnFe 8 SW>= 8 µmZinkEisenschwarzchromatiert Cr6ohne
Daimler BenzDBL 84518451.86Fe/ZnFe 10 DS + VS10 - 12 µmZinkEisentransparent passivertVersiegelung
Daimler BenzDBL 84518451.96Fe/ZnFe 6 DS + VS6 - 8ZinkEisentransparent passivertbeliebig
Daimler BenzDBL 94409440.40Geomet 321 B + Gleitmittelmind. 8 µmGeomet 321ohneVersiegelung
VWTL 240 VW 137 50b100Fe/ZnPh 2min. 2 µmZinkphosphat Dünnsch
VWTL 240 VW 137 50b101Fe/ZnPh 2 Passmin. 2 µmZinkphosphat DünnschPassivierung
VWTL 240 VW 137 50b110Fe/ZnPh 7 Ölmin. 7 µmZinkphosphat DickschBeölung
VW TL 240 VW 137 50b111Fe/ZnPh 2min. 2 µmZinkphosphat Dünnsch
VWTL 240 VW 137 50b130Fe/MnPh 7 Öl./.ManganphosphatBeölung
VWTL 240 VW 137 50b140Fe/ZnPh 2 Öl2 - 7 µmZinkphosphat DünnschBeölung
VWTL 240 VW 137 50b149Fe/ZnPh 22 - 5 µmZinkphosphat DünnschGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c310Fe/Zn 8mind. 8 µmZinkohneohne
VWTL 217 VW 137 50c340Fe/Zn 8 Bmind. 8 µmZinkdünnschichtpassivertohne
VWTL 217 VW 137 50c341Fe/Zn 8 + VSmind. 8 µmZinkdünnschichtpassivertVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c342Fe/Zn 8 + DSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertohne
VWTL 217 VW 137 50c343Fe/Zn 8 + DS + VSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c345Fe/Zn 8 + DS + Gleitmmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c347Fe/Zn 8 + DS + Gleitmmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c350Fe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
VWTL 217 VW 137 50c351Fe/Zn 8 C + VSmind. 8 µmZinkgelbVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c355Fe/Zn 8 C + T+Tmind. 8 µmZinkgelbchromatiert Cr6Gleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c360Fe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
VWTL 217 VW 137 50c370Fe/Zn 8 Fmind. 8 µmZinkschwarz
VWTL 217 VW 137 50c380Fe/Zn 8 C + Gleitmmind. 8 µmZinkgelbGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c382Fe/Zn 8 C mind. 8 µmZinkgelb
VWTL 217 VW 137 50c383Fe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
VWTL 217 VW 137 50c385Fe/Zn 8 D + Gleitmmind. 8 µmZinkolivGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c610Fe/Zn 1515 - 35 µmZinkohneohne
VWTL 217 VW 137 50c640Fe/Zn 15 B15 - 35 µmZinkdünnschichtpassivertohne
VWTL 217 VW 137 50c641Fe/Zn 15 B + VS15 - 35 µmZinkdünnschichtpassivertVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c642Fe/Zn 15 DS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertohne
VWTL 217 VW 137 50c643Fe/Zn 15 DS + VS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c645Fe/Zn 15 DS + Gleitmmind. 15 µmZinkdickschichtpassiviertGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c647Fe/Zn 15 DS + VS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c650Fe/Zn 15 Cmind. 15 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
VWTL 217 VW 137 50c651Fe/Zn 15 C + VSmind. 15 µmZinkgelb + versiegelt
VWTL 217 VW 137 50c660Fe/Zn 15 Dmind. 15 µmZinkoliv
VWTL 217 VW 137 50c670Fe/Zn 15 Fmind. 15 µmZinkschwarz
VWTL 217 VW 137 50c675Fe/Zn 15 F + Gleitmmind. 15 µmZinkschwarzGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c682Fe/Zn 15 Cmind. 15 µmZinkgelb
VWTL 217 VW 137 50c683Fe/Zn 15 Dmind. 15 µmZinkoliv
VWTL 217 VW 137 50c685Fe/Zn 15 D + Gleitmmind. 15 µmZinkolivGleitmittel
VWTL 217 VW 137 50c686Fe/Zn 15 C + VSmind. 15 µmZinkgelbVersiegelung
VWTL 217 VW 137 50c687Fe/Zn 15 C + VS + Gleitmmind. 15 µmZinkgelbVersiegelung + Gleitmittel
VWTL 194 VW 137 50c697Fe/Zn 15 DS + VS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
VWTL 153 VW 137 50r301Fe/ZnFe 8 Amind. 8 µmZinkEisenfarblos
VWTL 153 VW 137 50r302Fe/ZnFe 8 F + VSmind. 8 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
VWTL 153 VW 137 50r600Fe/ZnFe 8 Fmind. 8 µmZinkEisenschwarz
VWTL 153 VW 137 50r605Fe/ZnFe 8 F + Gleitmmind. 8 µmZinkEisenschwarzGleitmittel
VWTL 153 VW 137 50r620Fe/ZnFe 8 Fmind. 8 µmZinkEisenschwarz
VWTL 244 VW 137 50r640Fe/ZnNi 8 Amind. 8 µmZinkNickeltransparent
VWTL 244 VW 137 50r642Fe/ZnNi 8 DSmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
VWTL 244 VW 137 50r643Fe/ZnNi 8 DS + VSmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
VWTL 244 VW 137 50r645Fe/ZnNi 8 DS + Gleitmmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviertT+T
VWTL 244 VW 137 50r660Fe/ZnNi 8 C8 - 25 µmZinkNickelgelbchromatiert Cr6
VWTL 244 VW 137 50r670Fe/ZnNi 8 Fmind. 8 µmZinkNickelschwarz
VWTL 244 VW 137 50r672Fe/ZnNi 8 Fmind. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Nachtauchlsg
VWTL 244 VW 137 50r673Fe/ZnNi 8 F + VSmind. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
VWTL 244 VW 137 50r675Fe/ZnNi 8 mind. 8 µmZinkNickel
VWTL 244 VW 137 50r677Fe/ZnNi 8 + Gleitmmind. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3T+T
VWTL 196 VW 137 50s621Fe/ZnNi 8 DS + KTL5 - 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviertKTL
VWTL 245 VW 137 50t300Delta Tonemind. 5 µmDelta Tone
VWTL 245 VW 137 50t310Delta Tonemind. 5 µmDelta Tone
VWTL 233 VW 137 50t330Delta Tonemind. 6 µmDelta Tone
VWTL 245 VW 137 50t345Geomet 321 A + T+Tmind. 5 µmGeomet 321T+T
VWTL 233 VW 137 50t350Delta Tonemind. 6 µmDelta Tone
VWTL 245 VW 137 50t601Geomet 321 B8 - 20 µmGeomet 321ohne
VWTL 245 VW 137 50t602 Geomet 321 B + Plus108 - 20 µmGeomet 321Plus 10
VWTL 245 VW 137 50t610Delta Tonemind. 8 µmDelta Tone
VWTL 245 VW 137 50t611Delta Protektmind. 8 µmDelta Protekt
VWTL 245 VW 137 50t615Delta Tonemind. 8 µmDelta Tone
VWTL 233 VW 137 50t630Delta Protekt + Delta Seal6 - 25 µmDelta ProtektDelta Seal
VWTL 245 VW 137 51t644Delta Tonemind. 8 µmDelta Tone
VWTL 245 VW 137 50t645Geomet 500 + T+Tmind. 8 µmGeomet 500T+T
VWTL 245 VW 137 50t647Geomet 321 B + Plus VLH8 - 20 µmGeomet 321Plus VLH
VWTL 212 VW 137 50w630Al/Eloxiert Sw8 - 15 µmEloxalschwarzohne
VWTL 260 VW 137 50x100KTLmind. 12 µmZinkphosphat DünnschKTL
VWTL 260 VW 137 50x130Fe/ZnPh + KTLmind. 12 µmZinkphosphat DünnschKTL
VWTL 260 VW 137 50x300KTLmind. 12 µmKTL
VWTL 260 VW 137 50x330Fe/ZnPh + KTLmind. 12 µmZinkphosphat DünnschKTL
VWTL 260 VW 137 50x600KTLmind. 12 µmKTL
VWTL 260 VW 137 50x630Fe/ZnPh + KTL15 - 35 µmZinkphosphat DünnschKTL
VWTL 227 VW 137 50x632Fe/Zn + KTL15 - 35 µmZinkohneKTL
VWTL 227 VW 137 50x633Feuerzink + KTL15 - 35 µmFeuerzinkKTL
VWTL 260 VW 137 50x634Fe/ZnPh 15 + KTLZinkphosphat DünnschKTL DS
VWTL 256 VW 137 50x650Fe/ZnPh 12 + PBZinkphosphat DünnschohnePulver
VWTL 256 VW 137 50x651KTL + PBKTLkeine AngabenPulver
PorschePTL 752926b0Geomet 321 B Plus 10mind. 8 µmGeomet 321ohnePlus 10
PorschePTL 752926b1Geomet 321 B Plus VLmind. 8 µmGeomet 321ohnePlus VL
PorschePN 11011x603KTL Dünnschicht18 - 25 µmZinkphosphat DünnschohneKTL
PorschePN 11011x604KTL Dickschicht30 - 40 µmZinkphosphat DünnschohneKTL
PorschePN 11011x651Pulver swmind. 50 µmPulver
PorschePN 11011x652Pulvermind. 50 µmPulver
PorschePN 11011c310Fe/Zn 8mind. 8 µmZinkohne
PorschePN 11011c340Fe/Zn 8 Amind. 8 µmZinktransparent
PorschePN 11011c343Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkDickschicht + Versiegelung
PorschePN 11011c34GFe/Zn 8 DS + VS + Gleitmmind. 8 µmZinkDickschicht + Versiegelung + Gleitmittel
PorschePN 11011c350 Fe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelb
PorschePN 11011c360Fe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
PorschePN 11011c370Fe/Zn 8 F + VSmind. 8 µmZinkschwarz
PorschePN 1101136d0Fe/ZnFe 8 F + VSmind. 8 µmZinkEisenschwarzpass. + Versiegelung
PorschePN 1101136d1Fe/ZnFe 8 F + VS + Geleitmmind. 8 µmZinkEisenDickschicht + Versiegelung + Gleitmittel
PorschePN 11011r642Fe/ZnNi 8 DSmind. 8 µmZinkNickelDickschicht
PorschePN 11011r645Fe/ZnNi 8 DS + Gleitmmind. 8 µmZinkNickelDickschicht + gleitmittel
PorschePN 11011s611Fe/Zn 8 A + KTL 8-15 / 10-15 µmZinkPassiviert KTL
PorschePN 11011s621Fe/ZnNi 6 A + KTL6-10 / 10-15 µmZinkNickelPassiviert KTL
PorschePN 11011s622Fe/ZnNi 6 A + KTL6-10 / 10-15 µmZinkNickelPassiviert KTL
PorschePN 11011s627Fe/ZnNi 6 A + KTL6-12 / 6-12 µmZinkNickelPassiviert KTL
PorschePN 11011s628Fe/ZnNi 6 A + KTL + Gleitm6-12 / 6-12 µmZinkNickelPassiviert KTL + Gleitm
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 5 C2Fe/ZnFe 5 Cmind 5 µmZinkEisengelbchromatiert Cr6ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 5 C4Fe/ZnFe 5 Fmind 5 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 5Fe/ZnFe 5 mind 5 µmZinkEisenohneohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 8 C2Fe/ZnFe 8 Cmind 8 µmZinkEisengelbchromatiert Cr6ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 8 C4Fe/ZnFe 8 Fmind 8 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 8Fe/ZnFe 8 mind 8 µmZinkEisenohneohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 12 C2Fe/ZnFe 12 Cmind 12 µmZinkEisengelbchromatiert Cr6ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 12 C4Fe/ZnFe 12 Fmind 12 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 12Fe/ZnFe 12 mind 12 µmZinkEisenohneohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 15 C2Fe/ZnFe 15 Cmind 15 µmZinkEisengelbchromatiert Cr6ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 15 C4Fe/ZnFe 15 Fmind 15 µmZinkEisenschwarzpassiviert Cr3ohne
VolvoSTD 5732,104Fe/Zn Fe 15Fe/ZnFe 15 mind 15 µmZinkEisenohneohne
Volvo STD 5732,105Fe/Zn 5 C1Fe/Zn 5 Bmind. 5 µmZinkblau
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 5 C2Fe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 5 C3Fe/Zn 5 Dmind. 5 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 5 C4Fe/Zn 5 Fmind. 5 µmZinkschwarz
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 8 C1Fe/Zn 8 Bmind. 8 µmZinkblau
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 8 C2Fe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 8 C3Fe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 12 C2Fe/Zn 12 Cmind. 12 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 12 C3Fe/Zn 12 Dmind. 12 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 12 C4Fe/Zn 12 Fmind. 12 µmZinkschwarz
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 15 C1Fe/Zn 15 Bmind. 15 µmZinkblau
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 15 C2Fe/Zn 15 Gmind. 15 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 15 C3Fe/Zn 15 Dmind. 15 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 15 C4Fe/Zn 15 Fmind. 15 µmZinkschwarz
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 20 C1Fe/Zn 20 Bmind. 20 µmZinkblau
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 20 C2Fe/Zn 20 Cmind. 20 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 20 C3Fe/Zn 20 Dmind. 20 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 20 C4Fe/Zn 20 Fmind. 20 µmZinkschwarz
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 25 C1Fe/Zn 25 Bmind. 25 µmZinkblau
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 25 C2Fe/Zn 25 Cmind. 25 µmZinkgelb
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 25 C3Fe/Zn 25 Dmind. 25 µmZinkoliv
VolvoSTD 5732,105Fe/Zn 25 C4Fe/Zn 25 Fmind. 25 µmZinkschwarz
SAABSTD 3971Fe/Zn-Fe 5 C4Fe/ZnFe 5 Fmind. 5 µmZinkEisenschwarz
SAABSTD 3971Fe/Zn-Fe 8 C4Fe/ZnFe 8 Fmind. 8 µmZinkEisenschwarz
SAABSTD 3971Fe/Zn-Fe 12 C4Fe/ZnFe 12 Fmind. 12 µmZinkEisenschwarz
SAABSTD 3971Fe/Zn-Fe 15 C4Fe/ZnFe 15 Fmind. 15 µmZinkEisenschwarz
BoschN67F 821 02821 02Fe/ZN 5 Bmind 5 µmZinkblaupassiviert Cr3ohne
BoschN67F 82169821 69Fe/ZN 5 Bmind 5 µmZinkblaupassiviert Cr3ohne
BoschN67F 821 70821 70Fe/ZN 5 Amind 5 µmZinktransparent passivertohne
BoschN67F 821 71821 71Fe/ZN 5 Cmind 5 µmZinkgelbchromatiert Cr6ohne
BoschN67F 826 10826 10Fe/ZNNI 5 DS + VSmind 5 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
BoschN67F 304 36304 36Al/Eloxiert 55 - 10 µmEloxalohne
BoschN67F 313 02313 02Fe/Brüniertkeine AngabeBrünierenohne
BoschN67F 314 04314 04Fe/ZnPh 12 bis 5 g/m²Zink Phosphatohne
Fiat9.57405Fe/Zn 25 IFe/Zn 25 mind. 25 µmZinkohne
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IFe/Zn 12mind. 12 µmZink ohne
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IFe/Zn 7mind. 7 µmZinkohne
Fiat9.57405Fe/Zn 5 IFe/Zn 5mind. 5 µmZink ohne
Fiat9.57405Fe/Zn 25 IIFe/Zn 25 Amind. 25 µmZinkfarblos
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IIFe/Zn 12 Amind. 12 µmZinkfarblos
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IIFe/Zn 7 Amind. 7 µmZinkfarblos
Fiat9.57405Fe/Zn 5 IIFe/Zn 5 Amind. 5 µmZinkfarblos
Fiat9.57405Fe/Zn 12 II SFe/Zn 12 A + VSmind. 12 µmZinkfarblos + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 7 II SFe/Zn 7 A + VSmind. 5 µmZinkfarblos + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 25 IIIFe/Zn 25 Cmind. 25 µmZinkgelb
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IIIFe/Zn 12 Cmind. 12 µmZinkgelb
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IIIFe/Zn 7 Cmind. 7 µmZinkgelb
Fiat9.57405Fe/Zn 5 IIIFe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelb
Fiat9.57405Fe/Zn 12 III SFe/Zn 12 C + VSmind. 12 µmZink gelb + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 7 III SFe/Zn 7 C + VSmind. 7 µmZink gelb + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 25 IVFe/Zn 25 DSmind. 25 µmZinkDickschicht
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IVFe/Zn 12 DSmind. 12 µmZinkDickschicht
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IVFe/Zn 7 DSmind. 7 µmZink Dickschicht
Fiat9.57405Fe/Zn 5 IVFe/Zn 5 DSmind. 5 µmZinkDickschicht
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IV LUBFe/Zn 7 DS + Gleitmmind. 7 µmZinkDickschicht + Gleitmittel
Fiat9.57405Fe/Zn 7 IV SFe/Zn 7 DS + VSmind. 7 µmZinkDickschicht + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IV SFe/Zn 12 DS + VSmind. 12 µmZinkDickschicht + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 12 IV SBFe/Zn 12 DS + VS + Gleitmmind. 12 µmZinkDickschicht + Versiegelung mit Gleitzusatz
Fiat9.57405Fe/Zn 25 VFe/Zn 25 Dmind. 25 µmZinkoliv
Fiat9.57405Fe/Zn 12 VFe/Zn 12 Dmind. 12 µmZinkoliv
Fiat9.57405Fe/Zn 7 VFe/Zn 7 Dmind. 7 µmZinkoliv
Fiat9.57405Fe/Zn 5 VFe/Zn 5 Dmind. 5 µmZinkoliv
Fiat9.57405Fe/Zn 25 VIFe/Zn 25 Fmind. 25 µmZinkschwarz
Fiat9.57405Fe/Zn 12 VIFe/Zn 12 Fmind. 12 µmZinkschwarz
Fiat9.57405Fe/Zn 7 VIFe/Zn 7 Fmind. 7 µmZinkschwarz
Fiat9.57405Fe/Zn 5 VIFe/Zn 5 Fmind. 5 µmZinkschwarz
Fiat9.57405Fe/Zn 25 VI SFe/Zn 25 F + VSmind. 25 µmZinkschwarz + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 12 VI SFe/Zn 12 F + VSmind. 12 µmZinkschwarz + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 7 VI SFe/Zn 7 F + VSmind. 7 µmZinkschwarz + Versiegelung
Fiat9.57405Fe/Zn 5 VI SFe/Zn 5 F + VSmind. 5 µmZinkschwarz + Versiegelung
Fiat9.57409Fe/ZnNi 7 IVFe/ZnNi 7 DSmind. 7 µmZinkNickelfarblos
Fiat9.57409Fe/ZnNi 7 IV LUBFe/ZnNi 7 DS + Gleitmmind. 7 µmZinkNickelfarblos
Fiat9.57409Fe/ZnNi 7 IV SFe/ZnNi 7 DS + VSmind. 7 µmZinkNickelfarblos
Fiat9.57409Fe/ZNNI 7 VII SFe/ZnNi 7 DS + VSmind. 7 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3Versiegelung
Mann+HummelMHN 715 100ZP1Fe/Zn 8 DS8 - 35 µmZinkdickschichtpassiviert
Mann+HummelMHN 715 100ZP2Fe/Zn 15 DS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviert
Mann+HummelMHN 715 100ZP3Fe/Zn 8 DS + Gleitm8 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertGleitmittel
Mann+HummelMHN 715 100ZP4Fe/Zn 15 DS + Gleitm15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertGleitmittel
Mann+HummelMHN 715 100ZP5Fe/Zn 8 DS + VS8 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
Mann+HummelMHN 715 100ZP6Fe/Zn 15 DS + VS15 - 35 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
Mann+HummelMHN 715 100ZL5Geomet 321 B + Plus8 - 18 µmGeomet 321PLUS
Mann+HummelMHN 715 100ZNP1Fe/ZnNi 8 DS8 - 35 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
Mann+HummelMHN 715 100ZNP2Fe/ZnNi 8 DS + VS8 - 35 µmZinkNickeldickschichtpassiviertVersiegelung
Mann+HummelMHN 715 100ZNP3Fe/ZnNi 8 DS + Gleitm8 - 35 µmZinkNickeldickschichtpassiviertGleitmittel
Mann+HummelMHN 715 100ZNP4Fe/ZnNi 8 F8 - 35 µmZinkNickelschwarz
Mann+HummelMHN 715 100ZNP5Fe/ZnNi 8 F + VS8 - 35 µmZinkNickelschwarzVersiegelung
Mann+HummelMHN 715 100ZNP6Fe/ZnNi 8 F + Gleitm8 - 35 µmZinkNickelschwarzGleitmittel
GMGMW 30443U24/0Fe/Zn 3 Bmind 3 µmZinkBlaupassivierung
GMGMW 30446U48/0Fe/Zn 6 Bmind 6 µmZinkBlaupassivierung
GMGMW 30449U72/0Fe/Zn 9 Bmind 9 µmZinkBlaupassivierung
GMGMW 304412U96/0Fe/Zn 12 Bmind 12 µmZinkBlaupassivierung
GMGMW 304415U120/0Fe/Zn 15 Bmind 15 µmZinkBlaupassivierung
GMGMW 30446K-96/48Fe/Zn 6 DSmind. 6 µmZinkdickschichtpassiviert
GMGMW 30448K240/120Fe/Zn 8 DSmind 8 µmZinkdickschichtpassiviert
GMGMW 304415K360/120Fe/Zn 15 DSmind 15 µmZinkdickschichtpassiviert
GMGMW 30448B240/120Fe/Zn 8 Fmind 8 µmZinkschwarzpassiviert
GMGMW 304415B360/120Xmind 15 µmZink
GMGMW 304415D240/96mind 15 µmZink
GMGMW 30448D360/120Jmind 8 µmZink
GMGMW 304415D480/120Jmind 15 µmZink
GMGMW 304415K - 240/24 - Nmind. 15 µmZinkdickschichtpassiviertNano
GMGMW 30448K-96/48 - NFe/Zn 8 DSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviert
GMGMW 304415K - 240/24 - NFe/Zn 15 DS + Nanomind. 15 µmZinkdickschichtpassiviertNano
GMGME 00 25200 252 A1Fe/Zn 15 Amind 15 µmZinkfarblos
GMGME 00 25200 252 A2Fe/Zn 15 Bmind 15 µmZinkblau
GMGME 00 25200 252 A3Fe/Zn 15 Cmind 15 µmZinkgelb
GMGME 00 25200 252 A4Fe/Zn 15 Dmind 15 µmZinkoliv
GMGME 00 25200 252 A5Fe/Zn 15 Fmind 15 µmZinkschwarz
GMGME 00 25200 252 A6Fe/Zn 15 Bmind 15 µmZinkblau
GMGME 00 25200 252 A6 XFe/Zn 15 Bmind 15 µmZinkblau*
GMGME 00 25200 252 AFe/Zn 15 Amind 15 µmZinkfarblos
GMGME 00 25200 252 A7Fe/Zn 15 Amind 15 µmZinkfarblos*
GMGME 00 25200 252 B1Fe/Zn 8 Amind 8 µmZinkfarblos
GMGME 00 25200 252 B2Fe/Zn 8 Bmind 8 µmZinkblau
GMGME 00 25200 252 B3Fe/Zn 8 Cmind 8 µmZinkgelb
GMGME 00 25200 252 B4Fe/Zn 8 Dmind 8 µmZinkoliv
GMGME 00 25200 252 B5Fe/Zn 8 Fmind 8 µmZinkschwarz
GMGME 00 25200 252 B6Fe/Zn 8 Bmind 8 µmZinkblau
GMGME 00 25200 252 B6 XFe/Zn 8 Bmind 8 µmZinkblau*
GMGME 00 25200 252 B7Fe/Zn 8 Amind 8 µmZinkfarblos
GMGME 00 25200 252 B7Fe/Zn 8 Amind 8 µmZinkfarblos
GMGME 00 25200 252 B7 XFe/ZnNI 8 Amind 8 µmZinkNickelfarblos*
GMGME 00 25200 252 AFe/ZnNI 8 Amind 8 µmZinkNickelfarblos
GMGME 00 25200 252 B9 XFe/ZnFe 8 Fmind 8 µmZinkEisenschwarz
GMGMW 47004700 ZnFeFe/ZnFe 8 DSmind. 8 µmZinkEisendickschichtpassiviert
GMGMW 47004700 ZnNi Typ AFe/ZnNi 5 DSkeine AnforderungZinkNickeldickschichtpassiviert
GMGMW 47004700 ZnNi Typ BFe/ZnNi 8 DSmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviert
PSAB15 4101Z 5 JSFe/Zn 5 Cmind 5 µmZinkgelb
PSAB15 4101Z 5 BSFe/Zn 5 Amind 5 µmZinkfarblos
PSAB15 4101Z 10 FJFe/Zn 10 Cmind 10 µmZinkgelb
PSAB15 4101Z 15 FJFe/Zn 15 Cmind 15 µmZinkgelb
PSAB15 4101Z 20 FJFe/Zn 20 Cmind 20 µmZinkgelb
PSAB15 4101Z 10 FVFe/Zn 10 Dmind 10 µmZinkoliv
PSAB15 4101Z 15 FVFe/Zn 15 Dmind 15 µmZinkoliv
PSAB15 4101Z 20 FVFe/Zn 20 Dmind 20 µmZinkoliv
PSAB15 4101Z 10 FNFe/ZnFe 10 Fmind 10 µmZinkEisenschwarz
PSAB15 4101Z 15 FNFe/ZnFe 15 Fmind 15 µmZinkEisenschwarz
PSAB15 4101Z 20 FNFe/ZnFe 20 Fmind 20 µmZinkEisenschwarz
PSAB15 4101Z 10 FBFe/Zn 10 Amind 10 µmZinkfarblos
PSAB15 4101Z 15 FBFe/Zn 15 Amind 15 µmZinkfarblos
PSAB15 4101Z 20 FBFe/Zn 20 Amind 20 µmZinkfarblos
PSAB15 4101Z 10 FJRFe/Zn 10 C + VSmind 10 µmZinkgelbVersiegelung
PSAB15 4101Z 15 FJRFe/Zn 15 C + VSmind 15 µmZinkgelbVersiegelung
PSAB15 4101Z 20 FJRFe/Zn 20 C + VSmind 20 µmZinkgelbVersiegelung
PSAB15 4101Z 10 FVRFe/Zn 10 D + VSmind 10 µmZinkolivVersiegelung
PSAB15 4101Z 15 FVRFe/Zn 15 D + VSmind 15 µmZinkolivVersiegelung
PSAB15 4101Z 20 FVRFe/Zn 20 D + VSmind 20 µmZinkolivVersiegelung
PSAB15 4101Z 10 FNRFe/ZnFe 10 F + VSmind 10 µmZinkEisenschwarzVersiegelung
PSAB15 4101Z 15 FNRFe/ZnFe 15 F + VSmind 15 µmZinkEisenschwarzVersiegelung
PSAB15 4101Z 20 FNRFe/ZnFe 20 F + VSmind 20 µmZinkEisenschwarzVersiegelung
PSAB15 4101Z 10 FBRFe/Zn 10 A + VSmind 10 µmZinkfarblosVersiegelung
PSAB15 4101Z 15 FBRFe/Zn 15 A + VSmind 15 µmZinkfarblosVersiegelung
PSAB15 4101Z 20 FBRFe/Zn 20 A + VSmind 20 µmZinkfarblosVersiegelung
Nissan NES M4040MFZn 3CFe/Zn 3 Cmind. 3 µmZinkgelb
Nissan NES M4040MFZn 5CFe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelb
Nissan NES M4040MFZn 8CFe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelb
Nissan NES M4040MFZn 13CFe/Zn 13 Cmind. 13 µmZinkgelb
Nissan NES M4040MFZn 3BFe/Zn 3 Amind. 3 µmZinkfarblos
Nissan NES M4040MFZn 5BFe/Zn 5 Amind. 5 µmZinkfarblos
Nissan NES M4040MFZn 8BFe/Zn 8 Amind. 8 µmZinkfarblos
Nissan NES M4040MFZn 13BFe/Zn 13 Amind. 13 µmZinkfarblos
Nissan NES M4040MFZn 3KFe/Zn 3 Fmind. 3 µmZinkschwarz
Nissan NES M4040MFZn 5KFe/Zn 5 Fmind. 5 µmZinkschwarz
Nissan NES M4040MFZn 8KFe/Zn 8 Fmind. 8 µmZinkschwarz
Nissan NES M4040MFZn 13KFe/Zn 13 Fmind. 13 µmZinkschwarz
Nissan NES M4040MFZn 3GFe/Zn 3 Dmind. 3 µmZinkoliv
Nissan NES M4040MFZn 5GFe/Zn 5 Dmind. 5 µmZinkoliv
Nissan NES M4040MFZn 8GFe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
Nissan NES M4040MFZn 13GFe/Zn 13 Dmind. 13 µmZinkoliv
Nissan NES M4040MFZn 25GFe/Zn 25 Dmind. 25 µmZinkoliv
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-UCFe/Zn 25 Cmind. 25 µmZinkgelb
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-SCFe/Zn 13 Cmind. 13 µmZinkgelb
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-ACFe/Zn 8 Cmind. 8 µmZinkgelb
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-BCFe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelb
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-UDFe/Zn 25 Amind. 25 µmZinkfarflos
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-SDFe/Zn 13 Amind. 13 µmZinkfarflos
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-ADFe/Zn 8 Amind. 8 µmZinkfarflos
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-BDFe/Zn 5 Amind. 5 µmZinkfarflos
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-UGFe/Zn 25 Dmind. 25 µmZinkoliv
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-SGFe/Zn 13 Dmind. 13 µmZinkoliv
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-AGFe/Zn 8 Dmind. 8 µmZinkoliv
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-BGFe/Zn 5 Dmind. 5 µmZinkoliv
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-SEFe/Zn 13 Fmind. 13 µmZinkschwarz
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-AEFe/Zn 8 Fmind. 8 µmZinkschwarz
ToyotaTS H 6500GTSH6500G-BEFe/Zn 5 Fmind. 5 µmZinkschwarz
ToyotaTS H 6524GTSH6524G-BFe/Zn 5mind 5 µmZinkohneohne
ToyotaTS H 6524GTSH6524G-BCFe/Zn 5 dsmind 5 µmZinkdickschichtpassiviert
MANMAN 183-2B 1Geomet 321 Amind. 5 µmGeomet 321ohneohne
MANMAN 183-3B 1Geomet 321 B + (VS)mind. 8 µmGeomet 321ohneVersiegelung
MANMAN 183-3B 4ZinkNickelmind. 8 µmZinkNickelschwarzpassiviert Cr3ohne
MANMAN 183-3B 11ZinkNickelmind. 8 µmZinkNickeldickschichtpassiviertohne
ZF SachsWN 62/572720Fe/Zn 5 Bmind. 5 µmZinkblauohne
ZF SachsWN 62/572730Fe/Zn 12 Bmind. 12 µmZinkblauohne
ZF SachsWN 62/572750Fe/Zn 18 Bmind. 18 µmZinkblauohne
ZF SachsWN 62/572722Fe/Zn 5 B + VSmind. 5 µmZinkblauAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/572732Fe/Zn 12 B + VSmind. 12 µmZinkblauAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/572752Fe/Zn 18 B + VSmind. 18 µmZinkblauAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/572820Fe/Zn 5 Cmind. 5 µmZinkgelbohne
ZF SachsWN 62/572830Fe/Zn 12 Cmind. 12 µmZinkgelbohne
ZF SachsWN 62/572850Fe/Zn 18 Cmind. 18 µmZinkgelbohne
ZF SachsWN 62/572540Fe/Zn 8 DSmind. 8 µmZinkDickschichtohne
ZF SachsWN 62/572530Fe/Zn 12 DSmind. 12 µmZinkDickschichtohne
ZF SachsWN 62/572550Fe/Zn 18 DSmind. 18 µmZinkDickschichtohne
ZF SachsWN 62/572541Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkDickschichtVersiegelung
ZF SachsWN 62/572531Fe/Zn 12 DS + VSmind. 12 µmZinkDickschichtVersiegelung
ZF SachsWN 62/572551Fe/Zn 18 DS + VSmind. 18 µmZinkDickschichtVersiegelung
ZF SachsWN 62/572542Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/572532Fe/Zn 12 DS + VSmind. 12 µmZinkDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/572552Fe/Zn 18 DS + VSmind. 18 µmZinkDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/574820Fe/ZnFe 5 Cmind. 5 µmZinkEisengelbohne
ZF SachsWN 62/574840Fe/ZnFe 8 Cmind. 8 µmZinkEisengelbohne
ZF SachsWN 62/574830Fe/ZnFe 12 Cmind. 12 µmZinkEisengelbohne
ZF SachsWN 62/574920Fe/ZnFe 5 Fmind. 5 µmZinkEisenschwarzohne
ZF SachsWN 62/574940Fe/ZnFe 8 Fmind. 8 µmZinkEisenschwarzohne
ZF SachsWN 62/574930Fe/ZnFe 12 Fmind. 12 µmZinkEisenschwarzohne
ZF SachsWN 62/574520Fe/ZnFe 5 DSmind. 5 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574540Fe/ZnFe 8 DSmind. 8 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574530Fe/ZnFe 12 DSmind. 12 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574521Fe/ZnFe 5 DS + VSmind. 5 µmZinkEisenDickschichtVesiegelung
ZF SachsWN 62/574541Fe/ZnFe 8 DS + VSmind. 8 µmZinkEisenDickschichtVesiegelung
ZF SachsWN 62/574531Fe/ZnFe 12 DS + VSmind. 12 µmZinkEisenDickschichtVesiegelung
ZF SachsWN 62/574620Fe/ZnFe 5 Fmind. 5 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574640Fe/ZnFe 8 Fmind. 8 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574630Fe/ZnFe 12 Fmind. 12 µmZinkEisenDickschichtohne
ZF SachsWN 62/574622Fe/ZnFe 5 F + VSmind. 5 µmZinkEisenDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/574642Fe/ZnFe 8 F + VSmind. 8 µmZinkEisenDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/574632Fe/ZnFe 12 F + VSmind. 12 µmZinkEisenDickschichtAcrylversiegelung
ZF SachsWN 62/576540Fe/ZnNi 8 DSmind. 8 µmZinkNickelDickschichtohne
ZFZFB 714OFL 18Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
ZFZFB 726Fe/Zn8 CnFe/Zn 8 DS mind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertbeliebig
ZFZFN 123ZFN 123Fe/Znph 5>5 µmZinkphosphat Dicksch
Ford (Volvo)WX100S437Fe/Zn 8 DS + VSmind. 8 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
Ford (Volvo)WX100S424Geomet 321 Amind. 5 µmGeomet 321ohneBlack
BehrGN AR.01107AR.01107.11Fe/Zn 8 DS8 - 25 µmZinktransparent passivert
BehrGN AR.01107AR.01107.43Geomet B8 - 18 µmGeomet 321
RotaxRON 412-2Dacromet 500Dacromet 500 B10 - 15 µmDacromet 500ohneohne
RotaxRON 443RON 443Fe/Zn 5 DSmind. 5 µmZinkdickschichtpassiviertVersiegelung
RotaxRON 444RON 444Geomet 321 B Plus VLmind. 8 µmGeomet 321ohnePlus VL
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni30d/CrrFe//Cu20/Ni30d/CrrCu20/Ni30/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25d/CrmcFe//Cu20/Ni25d/CrmcCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25d/CrmpFe//Cu20/Ni25d/CrmpCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25d/CrbFe//Cu20/Ni25d/CrbCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25p/CrmcFe//Cu20/Ni25p/CrmcCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25p/CrmpFe//Cu20/Ni25p/CrmpCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25p/CrbFe//Cu20/Ni25p/CrbCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25b/CrmcFe//Cu20/Ni25b/CrmcCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25b/CrmpFe//Cu20/Ni25b/CrmpCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni25b/CrbFe//Cu20/Ni25b/CrbCu20/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni25d/CrrFe//Cu15/Ni25d/CrrCu15/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20d/CrmcFe//Cu15/Ni20d/CrmcCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20d/CrmpFe//Cu15/Ni20d/CrmpCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20d/CrbFe//Cu15/Ni20d/CrbCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni25p/CrrFe//Cu15/Ni25p/CrrCu15/Ni25/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20p/CrmcFe//Cu15/Ni20p/CrmcCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20p/CrmpFe//Cu15/Ni20p/CrmpCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu15/Ni20p/CrbFe//Cu15/Ni20p/CrbCu15/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni30s/CrrFe//Cu20/Ni30s/CrrCu20/Ni30/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20s/CrmcFe//Cu20/Ni20s/CrmcCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20s/CrmpFe//Cu20/Ni20s/CrmpCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20s/CrbFe//Cu20/Ni20s/CrbCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni30b/CrrFe//Cu20/Ni30b/CrrCu20/Ni30/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20b/CrmcFe//Cu20/Ni20b/CrmcCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20b/CrmpFe//Cu20/Ni20b/CrmpCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni20b/CrbFe//Cu20/Ni20b/CrbCu20/Ni20/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10s/CrrFe//Cu20/Ni10s/CrrCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10s/CrmcFe//Cu20/Ni10s/CrmcCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10s/CrmpFe//Cu20/Ni10s/CrmpCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10s/CrbFe//Cu20/Ni10s/CrbCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10b/CrrFe//Cu20/Ni10b/CrrCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10b/CrmcFe//Cu20/Ni10b/CrmcCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10b/CrmpFe//Cu20/Ni10b/CrmpCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu20/Ni10b/CrbFe//Cu20/Ni10b/CrbCu20/Ni10/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu10/Ni5s/CrrFe//Cu10/Ni5s/CrrCu10/Ni5/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu10/Ni5s/CrbFe//Cu10/Ni5s/CrbCu10/Ni5/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu10/Ni5b/CrrFe//Cu10/Ni5b/CrrCu10/Ni5/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Cu10/Ni5b/CrbFe//Cu10/Ni5b/CrbCu10/Ni5/CrCu / Ni / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni40d/CrrFe//Ni40d/CrrNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30d/CrmrFe//Ni30d/CrmrNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30d/CrmpFe//Ni30d/CrmpNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30d/CrbFe//Ni30d/CrbNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30p/CrmrFe//Ni30p/CrmrNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30p/CrmpFe//Ni30p/CrmpNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30p/CrbFe//Ni30p/CrbNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30d/CrrFe//Ni30d/CrrNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25d/CrmrFe//Ni25d/CrmrNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25d/CrmpFe//Ni25d/CrmpNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25d/CrbFe//Ni25d/CrbNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30p/CrrFe//Ni30p/CrrNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25p/CrmrFe//Ni25p/CrmrNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25p/CrmpFe//Ni25p/CrmpNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni25p/CrbFe//Ni25p/CrbNi25/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni40s/CrrFe//Ni40s/CrrNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30s/CrmrFe//Ni30s/CrmrNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30s/CrmpFe//Ni30s/CrmpNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30s/CrbFe//Ni30s/CrbNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni40b/CrrFe//Ni40b/CrrNi40/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30b/CrmrFe//Ni30b/CrmrNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30b/CrmpFe//Ni30b/CrmpNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni30b/CrbFe//Ni30b/CrbNi30/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni20d/CrrFe//Ni20d/CrrNi20/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni20p/CrrFe//Ni20p/CrrNi20/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15p/CrmrFe//Ni15p/CrmrNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15p/CrmpFe//Ni15p/CrmpNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15p/CrbFe//Ni15p/CrbNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni20s/CrrFe//Ni20s/CrrNi20/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15s/CrmrFe//Ni15s/CrmrNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15s/CrmpFe//Ni15s/CrmpNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15s/CrbFe//Ni15s/CrbNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni20b/CrrFe//Ni20b/CrrNi20/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15b/CrmrFe//Ni15b/CrmrNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15b/CrmpFe//Ni15b/CrmpNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni15b/CrbFe//Ni15b/CrbNi15/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10s/CrrFe//Ni10s/CrrNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10s/CrmrFe//Ni10s/CrmrNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10s/CrmpFe//Ni10s/CrmpNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10s/CrbFe//Ni10s/CrbNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10b/CrrFe//Ni10b/CrrNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10b/CrmrFe//Ni10b/CrmrNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10b/CrmpFe//Ni10b/CrmpNi10/CrNi / Cr
DINDIN EN 12540Fe//Ni10b/CrbFe//Ni10b/CrbNi10/CrNi / Cr
Reset search